PRIMARIA COMUNEI TINOSU

Judetul Prahova

AGRICULTURA

             AGRICULTURA:

   
Ramurile agriculturii practicate in zona sunt cultivarea cerealelor si cresterea animalelor.
    Comuna Tinosu dispune de un teritoriu administrativ in suprafata de 1810.15 ha, din care:
          1)   Teren agricol: 961.32 ha, din care:
  • Arabil: 858.05 ha;
  • Pasuni: 126.47 ha;
  • Fanete: 1.06 ha;
  • Livezi: 1.73 ha
          2)   Teren neagricol: 848.83 ha, din care:
  • Paduri: 623.26 ha;
  • Ape: 101.04 ha;
  • Constructii: 59.14 ha;
  • Drumuri si CF: 48.14 ha;
  • Neproductiv: 17.25 ha.
     Nu exista persoane juridice care sa-si desfasoare activitatea in domeniul cresterii animalelor.
    Proprietarii particulari se ocupa cu cresterea: bovinelor (205 capete), ovinelor (60 capete), porcinelor (650 capete), caprinelor (66 capete), cabalinelor (60 capete), pasarilor (10.500 capete) si apicultura (60 familii albine).